Main Menu
Welcome
Username:

Password:[ ]
Online
Guests: 1, Members: 0 ...

most ever online: 50
(Members: 0, Guests: 50) on 11 Jan : 17:00

Members: 1350
Newest member: alabala2
COVID-19
Във връзка със Заповед № РД-01-373 от 27.05.2021 и № РД-01-375 от 27.05.2021 г от Минстерство на Здравеопазването на РБ, достъпът на външни лица до офиса на фирмата е разрешен само с наличието на защитни маски, покриващи изцяло носа и устата. Моля, спазвайте физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Дезинфектантът за ръце на входа на офиса е предоставен за употреба от всички посетители.
Не се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и други).

За комуникация с нас, използвайте нашия имейл: offiсe@promarltd.net

*********

To communicate with us, please use our email: offiсe@promarltd.net