Main Menu
Welcome
Username:

Password:[ ]
Online
Guests: 1, Members: 0 ...

most ever online: 50
(Members: 0, Guests: 50) on 11 Jan : 17:00

Members: 1348
Newest member: sasho7175
Welcome to your website!
admin, Thursday 02 January 2014 - 15:31:58 // Comments are turned off for this item

!!!ВАЖНО!!!


УВАЖАЕМИ МОРЯЦИ,
Съгласно конвенция STCW’78, както е измемена, Правило VI/1, Раздел A-VI/2.1.1-4 и във връзка с изменения и допълнения на Наредба 6 от 2012 год. за компетентността на морските лица в Република България, обнародвани в ДВ бр. 84 от 10.10.2014 год., моля да обърнете внимание на новите процедури по ПРЕИЗДАВАНЕ на изтичащите сретификати “Basic Safety Training” от ИА „Морска администрация”, които вече са в сила:

За лица с плавателен стаж минимум 12 месеца в предходните 5 години, притежаващи
сертификати за професионална компетентност за премината специална и допълнителна подготовка “ Basic Safety Training” , съгласно STCW’78, Морска администрация преиздава сертификат Basic Safety Training, по четирите модула , както следва :

1. PROFICIENCY IN PERSONAL SURVIVAL TECHNIQUES
2. FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING
3. ELEMENTARY FIRST AID
морското лице следва да
ПРЕМИНЕ КУРС - BASIC SAFETY REFRESH
В ОДОБРЕН МОРСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР


4.PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES
да представи
ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ, МИНИМУМ 12 МЕСЕЦА ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ 5 ГОДИНИ, ОДОБРЕН ОТ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Promar's team
26.10.2014